ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μέσα από το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα σκοπός μας είναι να ενθαρρύνουμε και να καλλιεργήσουμε την πνευματική και συναισθηματική του ισορροπία, τη γνωστική και σωματική του ανάπτυξη αλλά και την κοινωνικοποίηση, την ανάπτυξη της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας και να ωθήσουμε την περαιτέρω ωρίμανση του παιδιού.

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει:

Παιδί και Γλώσσα: προφορική επικοινωνία, προανάγνωση, προγραφή, πρώτη γραφή

Παιδί και Περιβάλλον: φυσικό ( το φυσικό περιβάλλον γύρω μας), ανθρωπογενές (η ανθρώπινη επίδραση και δημιουργία) καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης, -περιβάλλον -εξερεύνηση -πείραμα -κατασκευές.

Παιδί και Μαθηματικά: εισαγωγή προμαθηματικών εννοιών

Παιδί και Τέχνη: μουσικοκινητική αγωγή, μουσική έκφραση, θεατρικό παιχνίδι, messy play, εικαστικές δραστηριότητες, γνωριμία με την παράδοση

Ειδικά Μαθήματα: μουσικοκινητική, θεατρικό παιχνίδι, μουσική προπαιδεία, baby yoga και yoga για παιδιά

Ελεύθερο Παιχνίδι: μεγάλη έμφαση δίνουμε στο σχολείο μας στο ελεύθερο παιχνίδι, καθώς μέσα από αυτό το παιδί μπορεί να αναπτύξει ολόπλευρα τις ικανότητες και δεξιότητες του, μαθαίνει να παίρνει πρωτοβουλίες, να αποφασίζει και να συνεργάζεται.

Messy Play: Από το 2006 έχουμε ενσωματώσει πλήρως το messy play στις δραστηριότητές μας και τα χαμόγελα των παιδιών ποτέ δεν ήταν πιο πλατιά! Τέμπερες, πηλός, oobleck και άλλα βρώσιμα υλικά (για ασφαλές messy play και για τα βρέφη μας), υλικά από την φύση και πλήθος άλλων αισθητηριακών ερεθισμάτων προσφέρουν στα παιδιά του Μικρόκοσμου την δυνατότητα να διασκεδάσουν, αλλά και να κατευθύνουν την εμπειρία και την μάθησή τους προς όποια κατεύθυνση τα ίδια επιλέγουν!

Ενταγμένη στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων είναι η εισαγωγή στη ρομποτική, με πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Οι ενότητες πλαισιώνονται βιωματικά από συχνές επισκέψεις σε εκθέσεις, μουσεία και χώρους εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος της πόλης μας. Οι δράσεις αυτές επιτρέπουν τη γνωριμία και την εξοικείωση του παιδιού με τον πολιτιστικό, ιστορικό και περιβαλλοντικό πλούτο της Θεσσαλονίκης.