ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 Μέσα από το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα σκοπός μας είναι να ενθαρρύνουμε και να καλλιεργήσουμε την πνευματική και συναισθηματική του ισορροπία, τη γνωστική και σωματική του ανάπτυξη αλλά και την κοινωνικοποίηση, την ανάπτυξη της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας και να ωθήσουμε την περαιτέρω ωρίμανσή του παιδιού.

 Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει:

Παιδί και Γλώσσα: προφορική επικοινωνία, προανάγνωση, προγραφή- πρώτη γραφή

Παιδί και Περιβάλλον: φυσικό ( το φυσικό περιβάλλον γύρω μας), ανθρωπογενές (η ανθρώπινη επίδραση και δημιουργία) καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης

Παιδί και Μαθηματικά: εισαγωγή προμαθηματικών εννοιών

Παιδί και Τέχνη: μουσικοκινητική αγωγή, μουσική έκφραση, θεατρικό παιχνίδι, messy play, εικαστικές δραστηριότητες, γνωριμία με την παράδοση

Ειδικά Μαθήματα: γυμναστική, αγγλικά, υπολογιστές, περιβάλλον και οικολογία

Οι ενότητες πλαισιώνονται βιωματικά από συχνές επισκέψεις σε εκθέσεις, μουσεία και χώρους εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος της πόλης μας.  Οι δράσεις αυτές επιτρέπουν τη γνωριμία και την εξοικείωση του παιδιού με τον πολιτιστικό, ιστορικό και περιβαλλοντικό πλούτο της Θεσσαλονίκης.