ΜΗ ΔΟΜΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ

Όσο περισσότερο χρόνο περνούν τα παιδιά σε μη δομημένες δραστηριότητες τόσο περισσότερο ικανά είναι να βάλουν και να καταφέρουν να φτάσουν μόνα τους στους δικούς τους στόχους. Μια δεξιότητα που τα συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή..

Διαβλαστε το άρθρο : εδώ