ΕΣΠΑ

 

Μάθετε παραπάνω για το σχολικό έτος 2018-2019 κάνοντας κλικ στις παρακάτω ανακοινώσεις:

Απόφαση Παράτασης ΝΕΟ

 

Προσκληση Εκδηλωσης Ενδιαφεροντος 2018-2019

Οδηγιες προς Αιτουσες/ Αιτουντες 2018-2019

Οδηγιες Συμπληρωσης Ηλεκτρονικης Αιτησης Συμμετοχης - Απαιτουμενα Δικαιολογητικα

 Δειγμα Αιτησης Συμμετοχης και Υπευθυνης Δηλωσης 

 

Από 14.06.2018 έως και 03.07.2018 και ώρα 24:00 (βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, που δίνεται αυτόματα), συμπληρώνονται και υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή οι Αιτήσεις Συμμετοχής, ενώ οι ίδιες ώρες και ημερομηνίες ισχύουν και για την παράλληλη ταχυδρομική ή με courier αποστολή των δικαιολογητικών συμμετοχής μαζί με την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αιτήσεις μετά την παραπάνω ημερομηνία 03/07/2018 και ώρα 24:00 δεν θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά. 
Αιτήσεις συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά, που θα αποσταλούν μετά την παραπάνω ημερομηνία (24:00, 03/07/2018) θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται.

Στις 22.07.2018 βγαίνουν τα προσωρινά αποτελέσματα.

Από 23/07 έως και 25.07.2018 γίνονται δεκτές οι υποβολές ενστάσεων.

Στις 29.07.2018 βγαίνουν τα οριστικά πλέον αποτελέσματα, και

από 29.07 έως και 03.09.2018 θα πραγματοποιούνται εγγραφές στις δομές και υπογραφές σύμβασης ωφελουμένων με δομές.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr, ή στο paidikoi.eetaa.gr).

 

Εγγραφές όλο το χρόνο εφόσον υπάρχουν θέσεις.

Δικαιολογητικά για τον παιδικό σταθμό:

• Βεβαίωση παιδιάτρου

• Πιστοποιητικό γέννησης

• Αντίγραφο εμβολίων βιβλιαρίου παιδιού