ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Στη λογική ανάπτυξης συνεργασιών - συνεργειών στην τοπική κοινωνία στο πλαίσιο της κοινωνικής υπευθυνότητας, ο στόχος για συνάντηση γονέων - παιδιών και γονέων μεταξύ τους με παράλληλη κοινωνική ευαισθητοποίηση, συνάντησε το κοινωφελές έργο που προσφέρουν Σύλλογοι και τοπικοί Φορείς.

Έτσι, για πάνω από μία δεκαετία στο Μικρόκοσμο πραγματοποιούνται απογευματινές συναντήσεις με αφορμή τις γιορτές Χριστουγέννων και Πάσχα, όπου γονείς και παιδιά κατασκευάζουν εποχιακά διακοσμητικά για την υποστήριξη Bazaar συλλόγων και ιδρυμάτων όπως: ΕΛΕΠΑΠ, ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ, Παιδικά Χωριά SOS,  ΕΕΠΑΑ, Ίδρυμα «Άγιος Δημήτριος», το Χαμόγελο του Παιδιού κα.  Παράλληλα, διατηρείται μια σταθερή συνεργασία με τη ΜΚΟ PRAXIS όπου ανάλογα με τις ανάγκες γονείς και Μικρόκοσμος ανταποκρίνονται με συλλογή ειδών σε ζήτηση.